Tussentijds overstappen

Tussentijds overstappen zorgverzekering

Je zorgverzekering beëindigen om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten kan maar één keer per jaar. Dat betekent dat je na 1 februari niet meer kunt wisselen van zorgverzekering. Zorg er dus voor dat je vóór die datum je nieuwe zorgverzekering hebt afgesloten.

Wanneer mag je tussentijds overstappen?

Alleen in de volgende situaties mag je tussentijds wisselen van zorgverzekering:

  • Je bent 18 jaar geworden en sluit je eigen zorgverzekering af
  • Je komt uit militaire dienst
  • Je gaat scheiden en je had een gezamenlijke polis met je partner
  • Je bent op dit moment onverzekerd
  • Je bent het niet eens met de premiewijziging of wijzigingen in de voorwaarden van jouw verzekeraar

Overstappen en acceptatieplicht

Bij overstappen naar een andere ziektekostenverzekering is er voor de basisverzekering een zogeheten acceptatieplicht. Daarmee wordt bedoeld dat elke zorgverzekeraar wettelijk verplicht is om jou te accepteren. De verzekeraar mag dus geen onderscheid maken. Voor het afsluiten van de aanvullende verzekering mag een verzekeraar weer wel acceptatiecriteria hanteren.

Naast de acceptatieplicht bestaat er een opzegverbod. Dat houdt in dat de zorgverzekeraar de verzekering niet mag opzeggen naar aanleiding van het schadeverloop. Alleen indien er sprake is van wanbetaling (aanhoudende premieachterstand) of fraude en oplichting, mag de verzekeraar de verzekering opzeggen. Daarnaast geldt de acceptatieplicht niet in de eerste vijf jaar nadat de verzekeraar een beroep heeft gedaan op het opzegverbod. De verzekeraar mag jou dan vijf jaar voor een zorgverzekering weigeren. Gebeurt dat, dan zul je op zoek moeten naar een andere zorgverzekeraar.