Tot wanneer overstappen?

Tot wanneer overstappen van zorgverzekering

Als je hebt besloten om je huidige verzekering op te zeggen, dan heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze nieuw afgesloten zorgverzekering gaat dan wel (met terugwerkende kracht) op 1 januari in. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht voor verzekeraars, maar voor een aanvullende verzekering is dat niet van toepassing. Als u een aanvullende verzekering afsluit moet je in sommige gevallen een medische verklaring invullen. Houd daar rekening mee, want het verwerken van die gegevens kan extra tijd vergen. Je kunt eenmaal per jaar van zorgverzekering wisselen.

Termijnen voor aanmelden

Hieronder hebben we voor u uitgelegd tot wanneer je in welk geval kunt wisselen van zorgverzekeraar, of een zorgverzekering aan moet vragen.

  • Overstappen van zorgverzekeraar: bij opzegging van een zorgverzekering vóór 1 januari, moet binnen een maand (vóór 1 februari) een nieuwe zorgverzekering zijn afgesloten.
  • 18e verjaardag: jongeren die 18 jaar worden, moeten binnen één maand na hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten.
  • Nieuw in Nederland: immigranten of buitenlanders die in Nederland komen werken, moeten binnen vier maanden een zorgverzekering hebben afgesloten.
  • Geboorte of adoptie: binnen vier maanden na de geboorte, of bij aankomst in het gezin, zijn ouders of verzorgers verplicht hun geadopteerde kind aan te melden bij de zorgverzekeraar.

Voor alle vier de situaties geldt dat de ingangsdatum van de zorgverzekering met terugwerkende kracht vastgesteld wordt.