Zorgverzekeringswet

Vrijwel iedereen die in Nederland werkt en woont, is verzekerd via de Zorgverzekeringswet (ZvW). Je bent daarmee verzekerd voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van de basiszorgverzekering is daarvoor wettelijk verplicht. Voor de zorg uit de ZvW betaalt elke verzekerde een zorgpremie en een ZvW-bijdrage. Ook degenen die in het buitenland woonachtig zijn en inkomsten uit Nederland ontvangen, kunnen eveneens verzekerd zijn voor zorg uit de Zorgverzekeringswet.

Algemene informatie en weetjes

  • De acceptatieplicht houdt in dat zorgverzekeraars iedereen moeten accepteren voor een basiszorgverzekering. Iedereen heeft dus recht op zorg uit het basispakket.
  • Ouders of verzorgers moeten zelf hun kinderen aanmelden bij hun eigen zorgverzekeraar.
  • Kinderen zijn gratis meeverzekerd op de polis van de ouder of verzorger.
  • Iedereen betaalt zorgpremie. Dat is een bedrag dat de verzekerde aan zijn zorgverzekeraar betaalt. Het is de verzekeringspremie voor zorg uit het basispakket.
  • Ook werkgevers of bonden kunnen voor hun werknemers een zorgverzekering afsluiten. Dan geeft een verzekeraar zogeheten collectiviteitskorting, die maximaal 10% bedraagt.
  • Bij het eigen risico moet u zelf de kosten van zorg uit het basispakket betalen tot een bepaald bedrag is bereikt. In 2018 bedraagt het verplicht eigen risico 385 euro. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag aan zorgkosten niet.
  • Je kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Deze kan oplopen van 100 euro tot maximaal 500 euro. Dat bedrag is alleen voor de kosten van zorg uit het basis zorgpakket.In ruil voor het vrijwillig eigen risico verdien je korting op de zorgpremie.

De ZvW bijdrage

Iedereen die inkomsten heeft uit werk of woning betaalt een zogeheten Zvw-bijdrage. Dat bedrag is afhankelijk van je inkomen. Je Zvw-bijdrage wordt automatisch op het salaris of uitkering ingehouden. Zelfstandige ondernemers of personen met andere inkomsten uit box 1, betalen de Zvw-bijdrage direct aan de Belastingdienst.